مدل ALC 165

جرثقیل 5 تن مفصلی

فایل‌های محصول
اطلاعات فنی ALC 165 دانلود

مشخصات فنی

 • حداکثر گشتاور باربرداری
  14,480   کیلوگرم متر
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 2/80 متری
  5,000   کیلوگرم
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 4/35 متری
  3,330   کیلوگرم
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 6/25 متری
  2,280   کیلوگرم
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 8/17 متری
  1,735   کیلوگرم
 • حداکثر ارتفاع بوم تا سطح زمین
  11/9   متر
 • حداکثر دسترسی جانبی
  8/32   متر
 • تعداد بوم ها
  2   عدد
 • تعداد ثابت کننده ها
  4   عدد
 • نیروی محرکه
  P.T.O خودروی حامل  
 • زاویه دوران
  400   درجه
 • حداکثر تعداد بوم قابل نصب
  6   عدد
 • وزن دستگاه
  1,850   کیلوگرم
 • حداقل شاسی مورد نیاز
  خودرو با وزن ناخالص 10   تن
 • وضعیت کنترل
  با استفاده از اهرم های فرمان دهنده هیدرولیکی در طرفین شاسی