شرکت لَجوَر: تولید کننده بالابرهای هیدرولیکی و جرثقیلهای پشت کامیونی