• تغــیــــر زبـــــان
  • en
  • fa
  • ar

تماس با مدیریت مجموعه صنعتی لجور


 حسن مهدی نیا

 مدیر عامل

 hassan_mahdinia@lajvar.ir
  پروانه سادات مهاجرانی

   قائم مقام مدیر عامل

   p_mohajerani@lajvar.ir


 
 


تلفن:31111 341 86 98+

نمابر:31110 341 86 98+

پست الکترونیک: info@lajvar.ir

آدرس: ایران، اراک، کیلومتر 7 جاده تهران، کد پستی 38135/659