• تغــیــــر زبـــــان
  • en
  • fa
  • ar

تماس با خدمات پس از فروش مجموعه صنعتی لجور
تلفن:982144186707+

نمابر:982144180053+


تعميرگاه مركزي: تهران،كيلومتر15 جاده مخصوص كرج،روبروي شركت سايپا،ابتداي بلوار52،  تلفن:31111 341 86 98+   داخلی 205

نمابر:31110 341 86 98+

پست الکترونیک: info@lajvar.ir

آدرس: ایران، اراک، کیلومتر 7 جاده تهران، صندوق پستی 38135/659