• تغــیــــر زبـــــان
  • en
  • fa
  • ar

محصولات لجور، بالابرها

لجور، توليد کننده انواع جرثقیل و بالابرهاي هيدروليكيبالابر

مقایسه
AL-900

AL-1200

AL-1400HAL-2500
مفصلی پشت کامیونی
TL-1600

TL-2000

TL-250 جدید
تلسکوپی
STL-1400 تلسکوپی خودرونده
TML-900 مفصلی یدک کش
ATI-1600 مفصلی - تلسکوپی خط گرم (عایق)
TIL-1700 تلسکوپی
TLD-1450 ضدیخ پاش ویژه صنایع هوایی
MSL-1000 آکاردئونی پشت کامیونی
SSL-1000 آکاردئونی خودرونده